Gospelkoret Grace

Gospelkoret Grace er Strandkirkens gospelkor, som ledes af Strandkirkens organist Peter Steinvig, og som dirigeres af Trine Halse; uddannet musik- og sangstemmepædagog. 

Koret øver hver onsdag fra kl.19.30 til ca. 21.45 (kun afbrudt midtvejs af en kort kaffepause). Der er ingen særlige optagelseskrav for at kunne blive medlem af koret, og det forventes heller ikke, at man har korerfaring. GRACE er i ordets bedste forstand et glad amatørkor, der tror på teorien om, at alle kan synge (med ganske få undtagelser!) og hvor glæden ved at synge er det vigtigste.

Du kan komme og være med i Gospelkoret Grace. Hver onsdag kl. 19.30 er der koraften i kirkens mødesal (bortset fra i skolernes ferie). Kig forbi og se, om det kunne være noget for dig at synge med i koret Der åbnes for nye medlemmer i januar og august/september. Det forventes, at man som medlem deltager mest muligt i korets øveaftner og div. arrangementer. Det koster kr. 250,- pr. halvår at være medlem af GRACE.

Gospelkoret GRACE er et aktivt kor, der igennem årene har sunget i mange forskellige sammenhænge. Udover koncerter og gudstjenester i kirker har koret sunget i div. storcentre, på plejehjem, i idrætshaller, ved firmaarrangementer m.m., men også ved private arrangementer som bryllupper og runde fødselsdage.

Endelig er koret medarrangør af to store gospelfestivaler: Sydkystens Gospel Festival og Copenhagen Gospel Festival, som afholdes hvert år i hhv. marts og oktober. Gospelkoret GRACE har også sunget udenfor landets grænser. Ikke mindre en tre gange har koret været på turné i Tyskland med koncerter i både Bremen og Berlin. Koret har desuden afholdt en kombineret øve/hyggeweekend med afsluttende koncert i Sverige. Der er i koret en tradition for hvert år at holde et jule-/nytårstaffel, da det sociale også prioriteres højt.

GRACE er organiseret som en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer. De vælges på en årlig generalforsamling, der afvikles i årets første kvartal. Er du interesseret, kan du få et eksemplar af korets vedtægter.

Se Gospelkoret Grace hjemmeside: http://gospelkoretgrace.dk/ og hent en brochure her

Ophavsret: