Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation 2023 - læs her og tilmeld dit barn

Kære forældre! 

I Karlslunde Strandsogn bliver de unge konfirmeret, når de går i 8. klasse. Så hvis jeres barn går i 7. klasse på Strandskolen nu, så er det tid til at planlægge konfirmationen og at tilmelde sit barn til konfirmandundervisning, som begynder i august 2022 - med konfirmation i foråret 2023

Tilmeldingsmodulet finder du her

Tilmeldingfrist er 1. juni.

Datoerne for konfirmation i 2023 er følgende:
Fredag 5. maj (Store Bededag) og torsdag 18. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Der er plads til elever fra både 8A, 8B, 8C og E-holdet på Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag.

E-holdet er for børn/unge, der går på en anden skole end Strandskolen - og som derfor må følge konfirmandundervisningen på et andet tidspunkt end de af kirken og skolen fastlagte tidspunkter for elever på Strandskolen.

Obligatoriske datoer for konfirmanderne

Søndag 21. august 2021
Velkomst for konfirmander og forældre i umiddelbart forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30 i Strandkirken. Vi forventer, at både konfirmander og deres forældre deltager i gudstjenesten. Reservér datoen nu!

Weekenden 26. - 28. august 2022
Årets obligatoriske konfirmandlejr for ALLE konfirmander. Reservér datoen nu! 


Undervisning

Undervisningen for Strandskolens elever: Sandsynligvis udvalgte tirsdage eller torsdage - muligvis først på eftermiddagen. Nærmere besked følger, når vi har fået dette afklaret med Strandskolen. 

Undervisning for konfirmander på kirkens E-hold: Mere om dette senere. 

Konfirmationsdatoer og -tider

Man kan blive konfirmeret på Store Bededag og på Kristi Himmelfartsdag. Antallet af gudstjenester på de 2 dage afhænger af, hvordan tilmeldingerne fra de 3 klasser på Strandskolen fordeler sig. Der bliver også plads til unge fra E-holdet på disse gudstjenester. Vi vender tilbage i i et nyhedsbrev engang til efteråret ang. tidspunktet for, hvornår de enkelte klasser bliver konfirmeret på de 2 konfirmationsdatoer.  

Et eksempel: Den klasse, man går i på Strandskolen, bliver konfirmeret dels på Store Bededag, f.eks. kl. 10.00 - og dels på Kristi Himmelfartsdag, f.eks. kl. 11.30. Man kommer altså ikke til at blive konfirmeret med alle fra sin klasse på én gang, idet nogle kammerater fra klassen har valgt den ene dato - og nogle har valgt den anden dato. Men vi laver gudstjenesterne så kammeraterne fra klassen bliver konfirmeret "så samlet, som muligt" på hhv. Store Bededag og på Kristi Himmelfartsdag. Vil man vide, hvem af sine kammerater, som vælger den ene dato eller den anden dato, så må man spørge sine kammerater om dette.

For yderligere spørgsmål, kontakt kordegnen her

Kirkens præster:
Johan Tarp Dalsgaard - Peter Kofoed Bæk - Anders Michael Hansen