Vi er mange forskellige mennesker i kirken. Vil man lære andre at kende, så er det godt at komme med ind i et mindre fællesskab. 


 

Vi har i ovenstående folder samlet de grupper som vi har lige nu i Strandkirken. 
Det er dog ikke alle grupper der er med i denne folder. Der er en lang række små grupper i kirken, som vi kalder “Liv-grupper”. Det er typisk 4-12 mennesker som mødes og deler livet og troen med hinanden. Da disse grupper mødes i private hjem, så er der af praktiske hensyn et maksimum for gruppens størrelse. Derfor er de ikke med i folderen her, men spørg ved “Infocaféen” eller på kirkens kontor. Vi bestræber os på, at der altid er en gruppe klar til at tage imod dig. Hvis du selv har lyst at starte en gruppe op – så henvender du dig samme sted eller til én af præsterne. 

Der er også nogle som danner mikrogrupper – 2-3 mennesker som mødes jævnligt og er hinandens støtte igennem en kort eller længere periode.