Langagergård Plejecenter

I 2012 fik Karlslunde Strandsogn som noget nyt et plejecenter. Karlslunde Strandkirke og Langagergård Plejecenter har fra starten af haft et godt og udbytterigt samarbejde. 

Der er gudstjeneste på Langagergård Plejecenter en gang om måneden.

 

Derudover er der "Sang og samvær" fire gange om året, hvor organist Peter kommer og spiller og vi synger mange forskellige sange.

Der er strikkeklub på Langagergård hver torsdag fra kl.13-17. Alle der har lyst at være kreative eller få en snak er velkomne

Ifølge en befolkningsprognose, som Greve Kommune har lavet, vil der i de kommende år være et stigende antal ældre mennesker i kommunen og i Strandsognet. ”I forhold til status pr. 1. januar 2012 forventes antallet af 65+ årige at stige med 16 pct. frem til 2016 og med 27 pct. frem til 2023. Antallet af 80+ årige forventes at være steget med 31 pct. i 2016 og med 123 pct. i 2023.”. Det forventes, at de næste 10 år vil antallet stige markant, så aldersgennemsnittet vil stige fra 40,4 år i 2012, 44 år i 2023.

 

Sang og samvær på Langagergård: Dette foregår på Langagergård Plejecenter fire gange om året. Organisten fra Karlslunde Strandkirke kommer og spiller og vi synger sammen en times tid. Det er blanding af beboere på Langagergård og folk udefra, der deltager.

For yderligere oplysninger, kontakt leder af diakoniarbejdet:
Astrid Pedersen, astrid@strandkirken.dk, tlf. 51 33 21 46

 

Hønsegården: En strikke- og hyggeklub, der mødes hver torsdag kl 13 på Langagergård Plejecenter. Der bliver strikket tæpper til gode formål og snakket om alt mellem himmel og jord over en kop kaffe og et stykke kage. Det er en blanding af beboere på Langagergård og folk der bor andre steder, der deltager. 
Kontakt Birthe Smedegaard, birthesmedegaard@webspeed.dk,  21 79 22 38