Det er naturligt at sørge over et alvorligt tab.Sorgen tager tid og koster mange kræfter især i de første år. Hvis man ikke giver sig tid til sorgen, bliver den ikke rigtigt bearbejdet og kan komme til at overskygge hverdagen og livet med andre mennesker.

Et menneske i sorg har brug for tid og forståelse fra sine omgivelser. I en sorggruppe er der gode mulighed for at tale om sorgen med andre i samme situation, at få følelserne bearbejdet. Vi har, for at give god tid til hver enkelt sat et max på 5 personer i grupperne. Det er op til den enkelte, hvor længe man har brug for at være i gruppen. Det har vist sig, at et års tid tager det minimum at komme igennem det vanskeligste. Sorggruppen ledes af sygeplejeske Hanne Daugaard og diakonimedarbejder Astrid Pedersen.

Astrid Pedersen, astrid@strandkirken.dk, 4615 0198 eller 5133 2146
Hanne Daugaard, daudau2690@gmail.com, 2026 0065