"Familieklyngen - med børnekaos og Gud i midten"  er et netværk af familier med børn som mødes både i kirken, tager på ture, leger sammen, holder åben madklub m.m. (Se facebookgruppen ”Familieklyngen - med børnekaos og Gud i midten")

Som et fast punkt mødes vi en lørdag i måneden kl. 9.00-11.30 og spiser brunch. Alle medbringer noget til fælles brunchbuffet. Efter maden synger vi og ber sammen børn og voksne. Ca.10.30 går børnene ned og bliver passet mens vi taler om noget lidt dybere end small talk. Det kan f.eks. være en tale fra sommeroase, et oplæg fra en udefra eller at fortælle sin livshistorie, tale om de udfordringer man står i som kristen børnefamilie.

Derudover har vi to kvindegrupper og en mandegruppe som pt. mødes onsdag aftenener på skift i hjemmene. I grupperne er der tid til at bede og sammen være på vandring med Gud, og tale om livets udfordringer og glæder.