Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ungdomsarbejde

Strandkirkefællesskabet har i 2019 ansat Samuel Skadkær-Munch i en 30 timers stilling, som Ungdomsleder og lovsangskoordinator. Samuel afløser Gerhard Mikkelsen, som i en årrække har været frikøbt til at være ungdomspræst.

Formålet er at løfte ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke og at give de unge en leder, som er tæt på deres liv og hverdag, og har tid til dem. Vi ønsker at se Guds rige vokse blandt de unge, og har en projekt beskrivelse for de næste tre år, som blandt andet indeholder følgende ønsker:

1. At ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke kommer til at vokse i antal ved at:

 • Opmuntre og uddanne til mission.
 • Invitere til mindst to årlige udadvendte arrangementer for unge med en målsætning om at tiltrække 100 unge hver gang.
 • Skabe kontakter til unge-miljøer i sognet – fx folkeskolen, ungdomsklubber, spejdere og sportsforeninger.
 • Søge sammenhæng mellem ungdomsarbejdet og konfirmandarbejdet i Karlslunde Strandkirke.

2. At unge i Karlslunde Strandkirke vokser i troen og lederskab ved at:

 • Give de unge en ungdomsleder, som er tæt på deres liv og hverdag, og har tid til dem.
 • Udruste og inspirere unge, der vil have ansvar og opgaver.
 • Opmuntre til ”åndeligt forældreskab” i menigheden og mobilisere et korps af ”åndelige forældre”, således at alle unge der ønsker det tilknyttes en ”åndelig forælder”.
 • Være med til at skabe rum for leg og sjov.
 • Skabe kontakt til andre unge kristne fællesskaber udenfor sognet, så de unge får andre unge at ”spejle sig i”.

3. At ungdomsarbejdet organiseres endnu stærkere ved at:

 • Søge sammenhæng mellem de unge og resten af menighedens liv i Karlslunde Strandkirke.
 • I samarbejde med børneudvalget, PitStop, Lost & Found og andre af kirkens udvalg at fremme brobygningen mellem de forskellige faser fra barn over ung til voksen.
 • Støtte vores unge, når de søger andre græsgange grundet uddannelse og arbejde – og hjælpe dem til at finde et godt og sundt fællesskab dér.
 • .
Ophavsret: