Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Diakonal områdeleder ved Karlslunde Strandkirke

Menighedsrådet ved Karlslunde Strandkirke søger pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt herefter en diakonal områdeleder til at lede, udvikle og styrke det diakonale arbejde i kirken.

Stillingen er fast og som udgangspunkt på 30 timer/uge.

Vi tilbyder:

 • en aktiv kirke med fokus på diakoni, som vi definerer som: at bede og arbejde for, at Guds Riges kraft kommer med forløsning til mennesker i alle samfundslag og med mange typer behov
 • et afvekslende arbejde med mange teamopgaver og få soloopgaver
 • en meningsfuld hverdag i et stort sogn med mange forskellige mennesker
 • gode kollegaer og frivillige, der er vant til at arbejde selvstændigt med diakoni
 • stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider
 • tæt teamsamarbejde med præst, tilknyttet det diakonale område
 • kollegial supervision

Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsopgaver:

 • lede og udvikle diakonien, så vi når bredere ud til sognet; her tænkes i første omgang på
  - ældre i ensomhed og/eller sorg
  - familier med skilsmisse, misbrug og børn med diagnoser
  - børn og unge med angst
  - mennesker med anden etnisk baggrund (migranter/flygtninge) – integration, fællesskab, dele evangeliet
 • organisere og udruste, inspirere og give sparring til de frivillige i tjeneste på tværs af de nuværende indsatser i kirken
 • skrive fondsansøgninger og ad den vej øge kapaciteten af eksisterende diakonale tilbud fra kirken
 • netværke med andre institutioner, kommuner, kirker, skoler og organisationer mv.

Jobbet kan indeholde andre opgaver baseret på dine kvalifikationer og interesser.

Vi forventer, at du:

 • er kirkeligt engageret og har en interesse i at arbejde i en kirkelig sammenhæng med mennesker i forskellige udfordrende livssituationer 
 • har et drive, der kan lede, udvikle og løfte kirkens diakonale arbejde
 • har ledererfaring med generel og bred kompetence; gerne pædagogisk-psykologisk kompetence (realkompetence)
 • har evne til at bevare overblikket, også når der er mange bolde i luften
 • indgår i et teamsamarbejde med øvrige ansatte og frivillige
 • er god til at skabe relationer
 • er fleksibel og hjælpsom i hele paletten af kirkens aktiviteter
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • kan engagere menigheden bredt i diakoni (f.eks. aktiv søndag, bygge bro mellem fællesskaber i kirken og mennesker)
 • er synlig i kirkens daglige liv
 • kan kombinere nytænkning med respekt for eksisterende aktiviteter
 • kan arbejde loyalt efter Strandkirkens værdier.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/ kirke – og kulturmedarbejder.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser indenfor kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Medarbejdere, der derfor ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Medarbejdere, der derfor opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør 31.997,63 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 883,83 kr. (nutidskroner)
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Anders Michael Hansen 4033 7573 eller menighedsrådsmedlem Gitte Grønne på tlf. 30 29 88 10

Send os nogle ord om dig selv:

 • Forklar, hvorfor du søger stillingen som diakonal områdeleder i Strandkirken
 • Dine interesser
 • Dine stærke og svage sider
 • Din kirkebaggrund
 • Anden relevant information om dig selv
 • Forklar, hvorfor vi skal vælge netop dig

Ansøgningen inkl. CV og relevant dokumentation sendes til 9105fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20/12 2021.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 1 og 2.

Om Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Troen på, at Jesus er verdens frelser og at Gud fortsat virker med sin Ånd, binder os sammen. Vi er en del af Dansk Oase.

Gennem giverfællesskabet, Strandkirkefællesskabet, støtter Strandkirken en lang række lokale, nationale og internationale projekter, som på hver sin måde bidrager til at udbrede evangeliet i ord og handling.

Se mere om Strandkirken her på kirkens hjemmesiden. Du kommer til forsiden HER