Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling som Kirke- og kulturmedarbejder

Menighedsrådet ved Karlslunde Strandkirke søger pr.1. maj 2021 eller snarest muligt derefter en kirke- og kulturmedarbejder med fokus på bl.a. at lede og udvikle børne- og familiearbejdet i kirken.

Stillingen er fast og på 30 timer/ugentligt.

Vi tilbyder:

 • et afvekslende arbejde med både selvstændige opgaver og teamsamarbejde
 • en aktiv kirke med fokus på børn, unge, familier og diakoni
 • en meningsfuld hverdag i et stort sogn med mange forskellige mennesker
 • gode kollegaer og frivillige
 • stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider

Vi forventer, at du:

 • er kirkeligt engageret og har en interesse i at arbejde i en kirkelig sammenhæng
 • har et drive, der kan lede, udvikle og løfte kirkens arbejde bl.a. med børn og familier
 • har ledererfaring og gerne undervisningserfaring
 • har evne til at bevare overblikket, også når der er mange bolde i luften
 • indgår i et teamsamarbejde med de øvrige ansatte og de mange frivillige
 • er god til at skabe relationer og kan inspirere frivillige
 • er fleksibel og hjælpsom i hele paletten af kirkens aktiviteter
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • vil være med til at tænke og opbygge digitale løsninger

Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsopgaver:

 • lede og udvikle børne- og familieområdet, så vi når ud til børn og familier i sognet
 • planlægge, koordinere og arbejde med gennemførelse af børne- og familieaktiviteter som f.eks. børnekirke, familiegudstjenester, børneklub, parkourklub, minikonfirmander, legestue
 • rekruttere, engagere og motivere frivillige samt arbejde med lederudvikling
 • facilitere, støtte og løfte frivillige og kirkelige aktiviteter

Har du en særlig interesse, du brænder for og gerne vil bringe med ind i denne stilling, hører vi også gerne om det.

Karlslunde Strandkirke er en aktiv kirke med aktiviteter ugen igennem for mennesker i alle aldre, en stor gruppe af engagerede, frivillige medarbejdere samt 1-2 gudstjenester hver søndag med op til 300 kirkegængere.
For børn og familier har vi i ugens løb aktiviteter som legestue for de mindste, fredagsklub (familiefredag), børnekirke og børnegrupper om søndagen for børn i alle aldre. Vi har gode faciliteter for de forskellige aktiviteter. Kirken har tre præster, en daglig leder og to-tre kirke- og kulturmedarbejdere, som bl.a. varetager områderne børne- og familiearbejde, unge og diakoni. Lige nu er det børne- og familiearbejdet, der er i fokus for denne stilling.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/ kirke – og kulturmedarbejder.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser inden for kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 1. En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Medarbejdere, der derfor opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654 kr. – 433.790 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113 kr.(nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

OK-tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Christina Rydkjær Bratkov på tlf. 24 80 97 10 eller menighedsrådets kontaktperson Britta Højgaard på tlf. 30 27 66 41.

Din ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation sendes til 9105fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. marts 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 10 og 11.

Om Karlslunde Strandkirke.
Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Troen på, at Jesus er verdens frelser, og at Gud fortsat virker med sin Ånd, binder os sammen. Vi er en del af Dansk Oase.

Det er afgørende for os, at den enkelte bliver set som menneske og vokser i efterfølgelse af Jesus. Derfor ønsker vi at skabe fællesskaber, der kan gøre dette muligt. Vi ønsker at være en kirke i mission.

Ophavsret: