Sognebånd

Hvis man føler sig mere knyttet til en anden sognekirke end den, som man har i det sogn, hvor man bor, så kan man løse sognebånd til den kirke, man føler et særligt tilhørsforhold til. Man løser sognebånd til en præst og ikke til selve kirken. Derefter har man stemmeret ved menighedsrådsvalg hver 4. år i den kirke, man nu hører til.

Skema til sognebåndsløsning

Sendes til kontakt@strandkirken.dk eller pr. post til:
Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3
2690 Karlslunde